Visvergunningen

Een visvergunning kost 15 euro en blijft een jaar geldig. Wij zorgen daarvoor als u een kopie van een geldig legitimatiebewijs en uw adresgegevens mailt. Dan ligt de vergunning klaar wanneer u komt en kunt u gelijk het water op.

  • Vissen is toegestaan van 06.00 uur tot 22.00 uur
  • Het is toegestaan te vissen met 2 hengels, deze moeten zich wel binnen handbereik bevinden
  • Bivvies zijn niet toegestaan, u mag wel gebruik maken van een paraplu en ovals

Betalingsvoorwaarden

Na uw reservering ontvangt u van ons een bevestiging. Als uw reservering is bevestigd betaalt u 50% van de reissom. De overige 50% maakt u 2 weken voor aankomst over per bank of betaalt u contant bij aankomst. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Wij raden u aan vooraf een reis en annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij aankomst vragen wij borg. De borg moet contant worden voldaan. U ontvangt de borg retour bij vertrek als u de accommodatie schoon achter laat, de boot vol tankt en het hengelmateriaal netjes en zonder schade inlevert. Is dit niet mogelijk om de borg bij vertrek te betalen, dan ontvangt u het bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening.

  • Borg voor het appartement of huis 100 euro
  • Borg per boot 100 euro
  • Borg per hengelset 50 euro

Accommodaties en boten

Na het beëindigen van uw vakantie dient u de accommodatie volledig in de oorspronkelijke staat en schoon achter te laten. Wanneer de accommodatie niet schoon is na vertrek zijn wij genoodzaakt de kosten met de nog te retourneren borg te verrekenen. Alle zaken behorende bij het appartement mogen daarbuiten niet worden gebruikt. Zelf bent u aansprakelijk in welke vorm en hoedanigheid dan ook, voor vervangingskosten bij verlies/diefstal en vermissing, persoonlijk letsel en/of schade aan of door de uw in gebruik en/of geleende of gehuurde materialen en/of benodigdheden tijdens uw vakantie.

Het is niet toegestaan om met meerdere personen dan aangegeven in de reservering in de accommodatie te verblijven en dit geldt tevens voor het aantal personen per boot daarvoor geldt een maximum van 3 personen. Tevens wordt van al onze gasten verwacht dat zij zich op dusdanige wijze gedragen dat dit niet tot ergernis, ongemak, schade en/of gevaar bij/aan een ander of diens eigendommen zal leiden. Wanneer het gedrag naar onze mening hier niet aan voldoet, behouden wij ons het recht de vakantie van een ieder per direct te beëindigen en zijn wij in geen geval aansprakelijk voor terugbetaling of vergoeding in welke vorm en van welke kosten dan ook.

Denkt u aan het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering!

REST ONS ALLEEN NOG U EEN VANGRIJKE VAKANTIE TOE TE WENSEN!!


Laatste foto's

Meerval Ebro
Meerval Ebro
Meerval Ebro
Meerval Ebro
Meerval Ebro